Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

tiistai 20. marraskuuta 2012

Länsi-Uudenmaan matkailun teemat

Kaikilla matkailualueilla on omat vahvuudet. Helsinki on pääkaupunki, Lapissa on lumi, porot ja revontulet, Keski-Suomessa järvet, jne. Mitkä ovat ne tekijät, jotka tekevät Länsi-Uudestamaasta ainutlaatuisen ja kiinnostavan matkailukohteen?

Alueen matkailutoimijoiden tulee tunnistaa nämä teemat, jotta niitä osataan vahvistaa, tuotteistaa ja nostaa esille kaikissa mahdollisissa markkinointikanavissa. Kyse on strategisesta valinnasta. Jos kaikki suomalaiset matkailualueet nostavat vaikkapa puhtaan luonnon omaksi vahvuudeksi, niin onko se asia mitä meidän kannattaa korostaa? Markkinoinnissa ei ole tilaa kymmenille eri kärjille. Meidän pitää pystyä - joskus hieman tuskaakin tuntien - valitsemaan monien joukosta ne asiat, jotka ovat meille luontaisia ja joiden avulla Länsi-Uusimaa erottautuu muista.

Strategaityöryhmä on käsitellyt teemoja kahdessa ensimmäisessä kokoontumisessaan. Työskentelyn tuloksena teemoiksi on muotoutumassa nyt seuraavat asiat:

- Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit
- Hyvinvointi, liikunta ja rauha
- Elävät ruukkimiljööt
- Historia ja kulttuuri
- Gastronomia

Avataan näitä hieman.

Vesi
Myönnetään, että veteen liittyviä asioita on varmasti monella alueella nostettu vahvuustekijöiksi. Länsi-Uudellamaalla paketti on kuitenkin erittäin monipuolinen. Meri, saaristo, järvet sekä vesireitit luovat poikkeuksellisen monipuolisen mahdollisuuden erilaisten matkailutuotteiden tuottamiseksi.

Hyvinvointi, liikunta, rauha
Hyvinvointi on erittäin ajankohtainen ja kasvava suuntaus. Ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Alueen toimijat, kuten Siuntion Kylpylä, Kisakallio, Päiväkumpu, Kisakeskus, jne. tarjoavat juuri tämäntyyppisiä palveluita. Toisaalta esimerkiksi vaellus, pyöräily ja melontareitit ovat alueella ensiluokkaisia. Hanko taas profiloituu vahvasti rauhallisuuden ja kiireettömyyden kohteena. Eli alueen palvelutarjonnasta nousee kyseinen vahvuus - joka siis sopii ajan henkeen erinomaisesti.

Elävät ruukkimiljööt
Tämä lienee itsestäänselvyys. Ruukit ovat jo nyt yksi alueen tunnetuimpia asioita. Ja sitä kannattaa jatkossakin korostaa. Mustio, Billnäs ja Fiskars ovat kaikki kohteita joita kehitettään ja joihin panostetaan.

Historia ja kulttuuri
Matkailijat ovat useimmiten kiinnostuneita historiasta ja alueen kulttuurista ja sitä alueelta löytyy runsaasti. Bengtskär, Tytyri, Hanko, Tammisaari, Raaseporin Linna, Porkkalan paranteesi, jne jne.

Gastronomia
Ruoka - korkealaatuiset ravintolat kuten Mustion Linna ja Fiskars Wärdshus, erilaiset tuottajat kuten Alitalon Viinitila ja ylipäätään runsas alkutuotanto ovat alueelle luontaisia vahvuuksia. Lähiruoka, slow food ja muut ruokaan ja sen laatuun liittyvät asiat ovat tällä hetkellä pinnalla ja ovat sitä varmasti myös jatkossa. Strategiatyöryhmässä keskusteltiin myös siitä, onko gastronomia oikea sana kuvaamaan tätä kokonaisuutta.

Työ ei ole valmis. Puuttuuko listalta jotain? Onko jokin teema mielestäsi "väärä"? Antaako nämä viisi teemaa meille riittävän suuren mahdollisuuden erikoistua ja sitä kautta lisätä matkailijoita alueelle?

Osallistu keskusteluun!


maanantai 5. marraskuuta 2012

Strategiatyöryhmän ensimmäin kokous

Nimetty strategiatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Kisakalliossa 31.10.2012. Paikalla olivat seuraavat jäsenet:

Tero Eskola, Päiväkumpu, pj
Filip Linder, Mustion Linna
Erja Hiltunen Sommaröstrand
Mari Salonen, Rantasipi Oy
Tuula Sorainen, Myllyniemi Oy
Anita Hellsten, Kisakallio
Jaana Ihatsu, Kisakallio
Harri Hollo, Kisakallio
Susanne Ekström, SE-Action
Juha Valkamo, Myllyniemi
Jyrki Hakkarainen, Raaseporin kaupunki
Minna Ermala, Lohjan matkailupalvelukeskus
Petri Tarkkanen, Kisakallio
Jukka Punamäki, Novago

Ensimmäinen tapaaminen sisälsi pääasiassa strategiatyön tavoitteiden selventämistä ja tärkeimmän, eli yhteisen vision työstämistä. Laitankin jo tässä vaiheessa yhden mahdollisen vision tähän, jotta lukijat voivat sitä kommentoida. Korostan tässä vaiheessa, että työryhmä ei ole tehnyt asiasta mitään päätöstä ja tämäkin on vain sihteerin yhteenveto asioista joista puhuttiin.


Visio 2015

Länsi-Uusimaa muodostaa asiakkaan näkökulmasta kestävän ja laadukkaan matkailullisen kokonaisuuden joka on helppo löytää ja sen palveluja on helppo ostaa ympärivuotisesti.
 

Visio 2020

Matkailu on Länsi-Uusimaan merkittävin elinkeino

Tapaamisesta on tehty pöytäkirja joka löytyy www.länsi.fi sivustolta matkailu otsakkeen alta. Sieltä löytyy laajemmin visioon liittyvää pohdintaa. Samaiselta sivustolta löytyy muuten myös muut strategiatyöhön liittyvät materiaalit.

Ylivoimaisesti tärkeintä koko prosessissa on se, että mahdollisimman laaja joukko alueen yrittäjistä ja muista päättäjistä voi allekirjoittaa strategian ajatukset. Siksi toivonkin, että kommentoisitte vilkkaasti työskentelyä.

Mikä mielestäsi pitäisi olla Länsi-Uudenmaan matkailun visio?

Matkailustrategia

Ensimmäisiä tehtäviä aluekoordinaattorin pöydällä on tehdä Länsi-Uudenmaan matkailustrategia. Ja tietenkään koordinaattori ei varsinaisesti strategiaa tee, vaan laajassa yhteistyössä yrittäjien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa luodaan yhteinen visio ja tahtotila. Koordinaattori ainoastaan toimii sihteerinä.

Strategiatyö ei ole helppoa. Matkailu, ja varsinkin laajan alueen matkailu, on niin monipuolinen ja monisyinen asia, että kaiken mahduttaminen yhteen paperiin niin, että kaikki alueen toimijat sen sisäistävät, on melkeinpä mahdotonta. Tärkeintä onkin itse prosessi ja sen kuuluisan yhteisen tahtotilan löytyminen. Strategian sisällä tehtävät valinnat ovat tietenkin tärkeitä, mutta tärkeintä on se, että edes jokin valinta on tehty.

Strategiatyö on aloitettu. Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät olivat koolla Fiskarsissa 4.10.2012. Tilaisuudessa keskusteltiin yleisesti alueen asioista ja käytiin yrittäjien esille nostamia asioita läpi ryhmätöissä. Paikalla oli noin 70 alueen matkailuvaikuttajaa. Eli hyvä startti työlle.

Prosessi etenee niin, että strategiatyön ohjausryhmä yhdessä koordinaattorin kanssa on suunnitellut aikataulun työlle. Strategian konkreettista sisältöä työstämään on nimetty työryhmä. Ryhmässä on Lohjan, Raaseporin ja Hangon kaupunkin edustajat, kaksi työntekijää Novagosta ja loput yrittäjiä, joita on 9 kappaletta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Tero Eskola Päiväkummusta. Virkamiesten läsnäolo on tärkeää, mutta pääpaino on nimenomaan yrittäjissä.

Tavoite on, että strategia valmistuu vuoden 2013 alussa.

TouNet

Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori on palkattu Novago Yrityskehitys Oy:öön osana laajempaa TouNet hanketta. TouNet hanke on koko eteläisen Suomen kattava matkailun kehittämishanke ja sitä hallinoi Culminatum Innovation Oy. Aluekoordinaattorin toimi on yksi osakokonaisuus tästä isosta hankkeesta. Hanke päättyy kesäkuussa 2014.

TouNet hanke on erittäin laaja. Lyhyesti kuvattuna se pitää sisällään mm. seuraavia asioita:
- Etelä-Suomen matkailun yhteistyön kehittäminen
- Matkailutulotutkimuksen tekeminen Uudellemaalle
- DMS (Destination Management System) järjestelmän tuominen koko alueelle
- Venäläisten matkailijoiden lisääminen alueelle
- Digitaalisuuden ja innovaatioiden lisääminen matkailussa
- Neuvontapalveluiden tehostaminen
- Alueen matkailustrategioiden kehittäminen ja yhtenäistäminen
- Matkailun vastuullisuuden lisääminen
- Rahoituskanavien käytön tehostaminen
- Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattorimallin pilotointi
- jne.

Ohjelmajohtaja Vesa Gran on kuvannut hanketta "muutostyöksi". Tavoitteena on lisätä alueen matkailun yhteistyötä merkittävästi, jotta tulevaisuudessa koko eteläinen Suomi voi kilpailla tasavertaisena yhdessä maailman johtavien matkailualueiden kanssa. Visio on, että tulevaisuudessa alue on koko Itämeren menestyinen ja houkuttelevin matkailukohde.

Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattorin palkka tulee siis TouNet hankkeesta. Omavastuuosuudesta vastaa Lohja, Raasepori sekä Novago.

Hankemaailma on oma juttunsa. Hankkeen toteutusaika on rajallinen, ja lyhyessä ajassa pitää saada paljon aikaiseksi. Mihin kaikkeen hanke taipuu, se jää nähtäväksi. Tärkeintä kuitenkin on, että yhteinen tahtotila löytyy ja alueen matkailua edistetään laajassa yhteistyössä.

sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Länsi-Uudenmaan matkailu

Länsi-Uusimaa on monipuolinen usemman kunnan muodostama kokonaisuus pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Kunnat, jotka lasketaan kuuluvaksi Länsi-Uusimaahan ovat Hanko, Raasepori, Lohja (johon vuoden vaihteessa liittyvät Nummi-Pusula ja Karjalohja), Inkoo, Siuntio, Karkkila, Vihti ja Kirkkonummi. Alueeseen kuuluvat kunnat hieman vaihtelevat riippuen määrittelijästä.

Länsi-Uusimaa muodostaa erittäin monipuolisen ja mielenkiintoisen matkailullisen kokonaisuuden. Meri ja saaristo, järvet, ruukit, ruotsinkielisyys, mielenkiintoinen historia, upeat kärkikohteet kuten Hanko, Tammisaari, Mustio, Tytyri, jne. luovat matkailulle otollisen pohjan.

Suurin alueen etu matkailullisesti on tietenkin sijainti. Metropolialue ja sen miljoona asiakasta ovat aivan vieressä. Lisäksi Suomen isoin lentokenttä on vajaan tunnin ajomatkan päässä. Vastaavasta sijainnista monet muut suomalaiset matkailualueet voivat vain unelmoida.

Kuitenkin jostain syystä matkailu ei ole alueella kehittynyt niihin mittoihin mihin sillä olisi luontaisesti edellytykset. Toki alueelta löytyy menestyneitä yrittäjiä, mutta kokonaisuutena Länsi-Uusimaa nukkuu vielä "ruususen unta".

Tilanteeseen on tulossa muutos. Alueen kehitysyhtiö, Novago, on palkannut uuden työntekijän nimikkeellä Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä on kehittää alueen yhteistyötä ja vihdoin nostaa matkailu alueella siihen asemaan mihin se kuuluu. Allekirjoittanut on tämä henkilö. Tässä blogissa kerron työn edistymisestä ja nostan esiin ajankohtaisia alueen matkailuun liittyviä asioita. Työt alkakoon!