Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

tiistai 11. kesäkuuta 2013

Kysymys ministeri Alexander Stubbille

Matkailun edistämiskeskuksen 40-vuotisvastaanotolla oli vieraana Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Arvoisalle ministerille esitettiin matkailualan toimijoita usein askarruttanut kysymys – miksi Suomessa ei ole matkailuministeriä? Ministerin vastaus kuului vapaasti referoiden suurin piirtein näin: "No, samalla voitaisiin kysyä miksi ei ole peliministeriä."

Vastaus: Matkailuala on 66 kertaa isompi ala kuin peliala. Matkailu on isompi kuin maa- ja metsätalous, pankkisektori tai elintarviketeollisuus. Valtion veroista ja veroluonteisista maksuista 5,4 prosenttia on peräisin matkailualalta. Ja jos olette seuranneet maailman menoa viimeisten vuosien aikana, olette varmasti huomanneet, että talouskasvu ei ole ollut kovin ihmeellistä – Suomen bkt:n kasvu välillä 2007-2011 on ollut vähän päälle 3 %.

Matkailutulon kasvu vastaavana aikana on ollut 26%.

Kyseiset luvut löytyy TEM:in sivuilta. Vaikka kasvuluvut ovat olleet hurjia, on potentiaali vielä hurjempi. Matkailun osuus Suomen BKT:sta on 2,8 % kun globaalisti se on 5 % (UNWTO.org) Eli Suomi ei ole edes vielä maailman keskiarvossa – saatikka sen yli.

Se mikä ennen kaikkea tekee matkailusta erinomaisen alan - erityisesti nyt - on sen työllistävä vaikutus. Matkailu on työvoimaintensiivinen ala, ja se työllistää myös vähemmän koulutettuja ihmisiä.

Arvoisa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri, eikö näillä luvuilla jo ansaita oma ministeri?

torstai 6. kesäkuuta 2013

Strategioista

Strategia, eli suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi, mielellään kilpailijoita paremmin


Gullö Gård kukkaloistoa
Kun strategiaa lähdetään tekemään, kuulee hyvin usein, että taas tehdään strategiaa joka ei kuitenkaan johda mihinkään - jää vain kirjahyllyyn pölyttymään. Syitä tähän on:

- Strategian on tehnyt sellaiset tahot joita suunnitelma ei varsinaisesti koske (esim. matkailualueen katto-organisaation virkamiehet tekee strategian joka koskee yrittäjien liiketoiminnan kehittämistä)
- Strategian tavoitteena on näyttää mahdollisimman hienolta – 150 sivua, vaikeita sanoja ja monimutkaisia prosesseja. Kuka tänä päivänä kerkeää sellaiseen syventyä?
- Strategia on itsessään hyvä, mutta sen toteuttamiseen ei ole varattu resursseja tai ylipäätään strategian valmistumisen jälkeiseen aikaan ei ole kiinnitetty huomiota

Strategioiden yksi keskeinen ongelma on myös se, että maailma muuttuu nykyään hyvin nopeasti. Muodikas seminaareissa puhuja, Anssi Tuulenmäki, kertookin siitä, että sen sijaan, että suunnitellaan ja suunnitellaan, pitäisi kokeilla ja kokeilla. Toimijoiden pitäisi olla ketteriä ja kokeilla – eikä pelätä epäonnistumista. Anssi jakaakin ”lupa epäonnistua” passiaJ. Kannattaakin muuten käydä katsomassa Anssin esitys Youtubessa – erittäin mielenkiintoinen ja inspiroiva esitys.

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia

Länsi-Uudenmaan matkailustrategian osalta näihin asioihin on pyritty vastaamaan.

- Strategiatyössä on ollut erittäin vahva yrittäjävetoisuus. Työryhmässä on ollut 9 yrittäjää, 3 kuntien ja kaksi Novagon edustajaa. Lisäksi eri vaikuttamiskanavia seminaareista someen on ollut useita.
- Strategian ydinviesti on tiivistetty 3-4 sivuun – ja nekin melko ”löyhiä”, joskin täynnä asiaa.
- Strategiaprosessia seuraa automaattisesti työryhmätyöskentely, jossa alueen yrittäjät pistävät suunnitelmat käytäntöön yhdessä julkisen sektorin kanssa. Strategia on hyväksytty seitsemässä alueen kunnassa, joten myös poliittinen tahtotila strategian toteutumiseksi on varmistettu.

Näistäkin seikoista huolimatta on riski, että strategia jää hyllyyn. Siksi strategian valmistuttua pyritään panostamaan tiedottamiseen. Yksi merkittävä syy strategian unohtamiseen on nimittäin juuri se, että kukaan ei jaksa lukea tylsää paperia – vaikka tahtotilaa olisikin. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia onkin tuotettu eri muotoihin – videona, power pointtina, äänitiedostona, räppinä sekä pdf tiedostona. Nämä kaikki tulevat olemaan saatavilla eri sähköisissä medioissa Youtubesta Slideshareen. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni sisäistämään strategian sisällöt ja innostumaan yhteistyöstä.

Loppujen lopuksi tämäkin blogikirjoitus tähtää siihen, että saisimme laajan yhteistyön tuloksena yhdessä enemmän kuin yksin. Matkailustrategia on työkalu tätä varten. Ja ihan lopuksi kysymys on toimijoiden omasta aktiivisuudesta – oman ajan uhraamisesta.

- Länsi-Uudenmaan matkailustrategian virallinen julkistaminen 18.6.2013
- Strategian valmistumisprosessia on voinut seurata ja kommentoida osoitteessa www.lansi.fi/lansiuudenmaanmatkailu