Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

tiistai 29. tammikuuta 2013

Osaava henkilöstö matkailun kilpailuvalttina
Länsi-Uudenmaan matkailun kehittämisessä on nyt hyvä draivi päällä. Mielestäni on otettu merkittävät ensiaskeleet siihen, että alueemme matkailualan toimijat aidosti yrittävät ja ymmärtävät verkostoitua keskenään. TouNet hankkeen mahdollistamana Novago Yrityskehitys Oy on lähtenyt”täysillä” mukaan kehittämään alueellista matkailuamme.

 
Matkailu kasvaa maailmanlaajuisesti

Mielestäni Novagon Jukka Punamäki tiivisti matkailun, ja siis myös Läntisen Uudenmaan matkailua aiemassa blogissaan upeasti. Hän totesi mm. seuraavaa:
- Matkailun työpaikkoja ei voi ulkoistaa Aasiaan
- Matkailu lähtisi merkittävään kasvuun jo verrattain pienillä panostuksilla esim. markkinointiin tai saavutettavuuteen
- Matkailuala on Suomessa aliarvostettu. Tästä voidaan osaltaan syyttää itse matkailualaa… ala on pirstaloitunut pieniin osiin. ….yhteistyö ja yhteisen äänen löytyminen on ollut vaikeaa. Nyt ainakin Länsi-Uudellamaalla ollaan ottamassa askelta eteenpäin tämän asian suhteen
TouNet hanke on ainutlaatuinen alueemme matkailun kehittämisen kannalta. Ainutlaatuinen siksi, että vihdoin alueemme matkailualan yrittäjät saavat veloituksetonta apua ja tukea kaikille yhteisten tavoitteiden löytämiseksi. Hankkeen myötä on synnytetty mm. oma alueellinen strategiatyöryhmä. Strategiatyöryhmän tavoitteiden määrittelyn jälkeen siirrytään niiden kehittämiseen, markkinointiin yms. Kaikki mukana olevat yritykset tulevat varmasti toteamaan hankkeen tuomat hyödyt oman yrityksen kassavirtaa seuraamalla.

Unelmaa ja haihattelua – vaiko totta? Jokainen matkailuyritys päättää luonnollisesti itse lähteäkö mukaan vai ei. Itseäni 26 vuotta business-elämässä mukana olleena hämmästyttää, jos joku ei halua lähteä mukaan lähes veloituksettomaan, kaikkia matkailualan yrityksiä kehittävään projektiin. Lähtiessään mukaan ensimmäisiä hankkeeseen liittyviä asioita on se, että sitoutuu analyyttisesti miettimään omaa ja henkilöstön osaamista. Tarvitsemmeko lisää koulutusta? Kannattaako panostaa lyhyen – ja ennen kaikkea keskipitkän aikajänteen, liiketoimintastrategian ja henkilöstön kehittämisen kannalta oikeisiin asioihin? Lainsäädännöllisestikin yritykset ovat sitoutuneet tietyiltä osin henkilöstön osaamisen jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Matkailun vastuullisuuden kehittäminen

Matkailu kasvaa, sen merkitys kasvaa. Oletteko valmiita vastaamaan näihin haasteisiin? Kehittyvän matkailun haasteet edellyttävät peruslähtökohdiltaan seuraavia asioita, joita ilman ei pärjää
- henkilöstön jatkuva kouluttaminen/kehittäminen
- taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vaikutuksen huomioon ottaminen
- alueen paikallisuuden korostaminen
- lähialueella toimivien yritysten välinen yhteistyö matkailussa ja kaikessa muussa liiketoiminnassa

Osaava henkilöstö on avainasemassa

Aikuisopistojen pääasiallinen tehtävä on kouluttaa aikuisia työssäkäyviä ihmisiä yrityksen henkilöstöstrategian mukaisesti vastaamaan yrityksen kilpailukyvyn kehittämiseen. Tähän haasteeseen aikuisopistot vastaavat toteuttamalla yli 400 opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymää viralliseen ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta.

Tutkinnot jakautuvat kolmeen eri kategoriaan:
- perustutkinnot (PT)
- ammattitutkinnot (AT)
- erikoisammattitutkinnot (EAT)

Tutkinnot toteutetaan lähes poikkeuksetta siten, että varsinaista lähi-opetusta on 1- 2 päivää/kk (iltoja, viikonloppuja, arkipäiviä, aina sopimuksen mukaan). Pääosin oppiminen tapahtuu omalla työpaikalla, omia työtehtäviä tekemällä. Oppilaitos tarjoaa lähiopetuksen luokassa ja usein myös sitä tukevan verkko-opetuksen.

Opiskelija oppii teorian koulussa, käytännön omalla työpaikallaan. Opitun ammattitaitonsa hän osoittaa koulutuksen päätteeksi omalla työpaikallaan – omissa työtehtävissään. Ammatilliset tutkinnot ja niiden suorittamiset ovat aina vahvasti sidoksissa työpaikkaan ja täten kehittävät yrityksen kilpailukykyä.

Ammatilliset tutkinnot ovat yhteiskunnan rahoittamia. Ne maksavat tyypillisesti 0 - 500 €. Perustutkinnot ovat aina ilmaisia. Tutkinnon kesto, osallistujan aiemmasta osaamisesta riippuen on noin 3 - 18 kuukautta. Täten kustannus virallisen tutkinnon suorittamisesta maksaa koulutuksen osalta 0 - 15€ kuukaudessa. Virallinen tutkinnon suoritusmaksu on aina pakollinen tutkinnosta riippumatta. Sen hinta on 58 €.

Matkailualalle soveltuvia perustutkintoja (esimerkkejä)

Matkailualan perustutkinto, suuntautumisvaihtoehtoina mm: matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja tai matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, (matkailuvirkailija)

Hotelli-,ravintola- ja catering-alan perustutkinto, asiakaspalvelun koulutusohjelma eli tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma eli vastaanottovirkailija, kokin koulutusohjelma eli kokki

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, talous-ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Matkailualalle soveltuvia ammattitutkintoja (esimerkkejä)

Maaseutumatkailun ammattitutkinto, maaseutumatkailuyrittäjä, maaseutumatkailuyrityksen työntekijä

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, ohjelmapalvelutuottajan osaamisala, tapahtumatuottajan osaamisala

Matkaoppaan ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Taloushallinnon ammattitutkinto

Jussi Mäkelä, YC2 Koulutuspalvelut Oy
Kirjoittaja on toiminut ennen yrittäjäksi ryhtymistään 13 v aikuisopisto Luksiassa, joista mm. kolme vuotta projektipäällikkönä vastaamassa Läntisen -Uudenmaan vähittäiskauppojen kilpailukyvyn kehittämisestä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti