Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

perjantai 11. huhtikuuta 2014

Miksi juuri matkailu?

Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin  Raaseporin Yrittäjien lehdessä 10.4.2014.

Elinkeinoministeri Vapaavuori on käynnistänyt tänä keväänä TEM:in alaisuuteen ns. Matkailun kärkihankkeen. Ministeri on useaan otteeseen todennut, että matkailu on yksi Suomen tulevaisuuden tärkeistä teollisuudenaloista. Jo nyt matkailu tuottaa 2,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, eli enemmän kuin maa- ja metsätalous, pankkisektori tai elintarviketeollisuus. Perusteluiksi tulevaisuuden visioilleen Vapaavuori on esittänyt mm. matkailun voimakkaan kasvun, työvoimavaltaisuuden ja sen aluekehityksen kannalta suotuisat vaikutukset. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä matkailuyhteistyötä koko Suomessa ja terävöittää matkailun kärkiä.

Myös Länsi-Uudenmaan alueella matkailu on ollut pitkällä aikavälillä kasvussa ja julkiset toimijat ovat myös tämän huomanneet. Matkailun yksi keskeisimmistä haasteista on sen pirstaleisuus. Suomessa matkailu koostuu 27 000 pää-asiassa pienestä tai keskisuuresta yrityksestä. Jotta tämä joukko voisi tehdä parempaa yhteistyötä, tarvitaan julkisia toimijoita edesauttamaan prosessia eteenpäin. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että yritykset on pidettävä keskiössä. Jos yksityinen ja julkinen sektori tekee saumatonta yhteistyötä, voidaan Länsi-Uudenmaan alueelle houkutella merkittävästi nykyistä enemmän matkailijoita.

Matkailuun panostaminen kannattaa monestakin syystä
  • Ensinnäkin, harva ihminen muuttaa paikkakunnalle, jossa hän ei ole joskus käynyt. Eli panostamalla matkailumarkkinointiin panostetaankin itseasiassa uusien asukkaiden houkutteluun alueelle. Sama koskee vaikkapa mökkiläisiä tai monia yrityksiä.
  • Suomessa on lukuisia paikkakuntia, joissa ei olisi yhtäkään kauppaa, bussilinjaa tai lääkäriä ilman matkailijoita. Eli kun matkailijoille rakennetaan infraa ja palveluita, hyödyttävät ne automaattisesti myös asukkaita. Hyvät palvelut houkuttelevat taas lisää asukkaita ja työntekijöitä.
  • Kuten todettu, matkailu on erittäin työllistävä ala. Tästä hyötyy erityisesti nuoret ja vaikeasti työllistettävät. Raaseporinkin alueella tämä on varmasti tärkeä asia huomioitavaksi.
  • Kun matkailuun panostetaan ja saadaan jotain hienoa aikaiseksi, on sen ulkoistaminen Aasiaan hyvin vaikeaa. Esimerkiksi Fiskarsin ruukkialue on merkittävästi vaikeampi siirtää Chongqingiin kuin esim. elektroniikkakomponenttien valmistus.
  • Matkailu on kasvuala. Vuonna 1950 maailmassa oli 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista. Vuonna 2012 meni rikki miljardin raja. Vuoteen 2030 mennessä luku on jo lähempänä kahta miljardia. Tästä kasvusta ei kannata jäädä sivuun.
Länsi-Uudenmaan matkailuyhteistyöhön voit tutustua täältä: www.lansi.fi/lansiuudenmaanmatkailu
  Jukka Punamäki
Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti