Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

tiistai 10. tammikuuta 2017

Alueellinen verkkokauppa

Tässä muutamia mietteitä siitä, miten Länsi-Uudenmaan alueella on pyritty ratkaisemaan matkailun alueellisen verkkokaupan problematiikkaa. 


Tavoitteet

1. Tuoda Länsi-Uudenmaan matkailuyrityksiä mukaan online kauppaan, jotta saamme yrityksille lisää kauppaa, kilpailuetua ja sähköisen liiketoiminnan kautta tehokkuutta.
- Yrityksen näkökulmasta edullisesti
- Yrityksen näkökulmasta helposti
- Niin majoitukset, ohjelmapalvelut, tapahtumaliput kuin tavaratkin.

2. Samalla, jos mahdollista, toteutetaan alueellinen verkkokauppa (tämä on tärkeysjärjestyksessä kuitenkin edellisen jälkeen).
- Alueellisesta verkkokaupasta voisi ostaa yhdellä ostokerralla majoituksen ja ohjelmapalvelun. Mahdollisesti jopa lennot, joskin tämä on tärkeysjärjestyksessä edellisten jälkeen.
- Järjestelmän tulisi mahdollistaa kapasiteetin näkyminen useissa eri porttaaleissa. Esimerkiksi mökkimajoittaja x:n mökkien tulisi näkyä ensisijaisesti mökkimajoittajan omilla sivuilla, mutta lisäksi esim. Visit Lohjan sivulla, Lumon sivuilla, Etelä-Suomen yhteisporttaalissa ja vaikka GoFinlandin sivuilla. Näkyvyydestä pitää pystyä perimaan komissio.
- Jotta alueellinen verkkokauppa olisi mitenkään järkevä, tulisi siellä näkyä suuri osa kapasiteetista. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokaupan ja isojen hotellien omien järjestelmien välille pitää löytyä rajapinta, eli API. Länsi-Uudenmaan alueella on laajasti käytössä Hotellinx (koko kapasiteetista noin 50 %), joten kyseinen rajapinta olisi tärkeä.
- Visio on, että useat alueet (eli esim. Porvoo, Tuusula ja Länsi-Uusimaa) olisivat samassa järjestelmässä ja sitä kautta voitaisiin jakaa kapasiteetti vaikkapa yhteiseen Etelä-Suomen kanavaan. Tästä voisi syntyä positiivinen kierre!

3. Samalla pyritään löytämään sellainen järjestelmä, että yritykset voisivat myydä toisiaan ristiin. Järjestelmän tulisi mahdollistaa ”Kickbackin”, eli komission maksaminen sille, joka on tuonut asiakkaan sisälle.

4. Samalla pyritään huomioimaan pienten ja miksei isojenkin toimijoiden monikanavaisen myynnin haasteet.
- Monelle majoittajalle on haaste päivittää kapasiteettia moneen paikkaan. Tätä varten halutaan, että ratkaisussa on ”channel manager”, eli rajapinnat Booking.comiin tai muihin globaaleihin kanaviin.
- Google HPA, eli näkyvyys Googlen hakutuloksissa omalla verkkokaupalla on mahdollisesti jatkossa tärkeää, koska nyt Booking.com vie asiakkaat omille sivuilleen, vaikka asiakas hakisi hotellin nimellä. Sama koskee myös TripAdvisoria.

5. Jatkossa markkinointi keskittyy yhä vahvemmin sähköisiin kanaviin. Yksittäisen asiakkaan profiili ja sen ympärille rakennettu kohdennettu markkinointi tulee olemaan erittäin tärkeää. Tulevien teknisten ratkaisuiden tulee tukea tätä ajatusta. Eli nykyaikaisen CRM järjestelmän tulisi olla keskiössä. Sähköinen kaupankäynti on vain yksi osa tätä kokonaisuutta.

Lisäksi täytyy huomioida seuraavat seikat:

Järjestelmän automaatio
Ideaali tilanne olisi, että itse järjestelmä pyörisi mahdollisimman itsenäisesti. Paras olisi, että raha siirtyisi suoraan palveluntarjoajan tilille ja toisaalta tällöin palveluntarjoaja vastaisi myös muutoksista ja peruutuksista itsenäisesti, eli kommunikoisi suoraan asiakkaan kanssa ilman alueorganisaation sotkeutumista väliin. Tähän ratkaisu on joko monikauppiasjärjestelmä tai niin, että asiakas maksaa ostoksensa alueorganisaation tilille, mutta raha lähtee automaattisesti ja välittömästä palveluntarjoajan tilille. Näistä kahdesta ensimmäinen on parempi vaihtoehto, koska valmismatkalaki tulee muuttumaan ja jatkossa, jos raha menee alueorganisaation tilille, voi se muuttua valmismatkalain alaiseksi toiminnaksi.

Komissioiden periminen
Järjestelmän tulee mahdollistaan komission periminen.
- Itse järjestelmän pyörittämisestä. Tämän perii se, joka tarjoaa verkkokauppapalvelun yrityksille.
- Näkyvyydestä. Tämän perii se, joka on tehnyt markkinoinnin ja ohjannut asiakkaan palveluntarjoajan kauppaan (siis myös yritysten välillä)
- Komissioiden maksamisen täytyy olla mahdollisimman automatisoitu – muuten tulee sotku.
- Lumon toiminnan kannalta tämä on äärimmäisen tärkeä seikka. Jatkossa pyritään eroon kiinteästä vuosimaksusta ja siirrytään tulospohjaiseen toimintamalliin.

Valmismatkalain huomioiminen
Valmismatkalaki ja siihen liittyen uusi direktiivi 9173/3/15.

Lumo on yhdessä muiden eteläisen Suomen kuntien kanssa pyrkinyt edistämään tätä asiaa ja keväällä 2016 oltiin jo todella lähellä ratkaisua. Valitettavasti teknologiatoimittaja ei pystynyt toimittamaan luvattua tuotetta ja näin ollen jouduttiin palaamaan piirustuspöydän ääreen. Asia pyritään saamaan kuntoon alkuvuodesta 2017.

Kirjoitin myös hieman verkkokauppaan liittyvästä sanastosta, jotta asia aukeaisi hieman helpommin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti